Børnecentret Trekanten

Vuggestue (6 til 36 måneder)
Foto: Malene Ilskov

Vuggestue (6 til 34 måneder)

I vores vuggestue er vi inddelt i 3 grupper. Grupperne består af 12 børn i alderen 6 til 34 måneder. På grupperne er tilknyttet 3 faste voksne med pædagog uddannelse. Vi har opdelt os på denne måde for at minimere antallet af skift efor barnet har i vores institution, så det styrker barnets relation til de voksne barnet knytter sig til. Derudover ser vi også en styrkelse af det pædagogiske arbejde gennem at have aldersintegreret grupper. Samspillet mellem de små og de større børn kan vi profitere af, samt det kan styrke deres sociale læring. Dette samspil gælder også for pædagogerne og forældrene. Vi følger nu de samme børn og forældre i en længere periode.

I praksis kan de 3 mindre grupper også fungere på kryds og tværs. Fx kan vi samle de 2,5 årige børn, fra de 3 grupper, til et motorik-forløb over en given periode. Vores inddeling af børnene på grupper, går mest på at synliggøre hvor børnene har hjemme så forældrene ved hvor de skal rette henvendelse.

Grupperne vil primært være i funktion i tidrummet 09.00 - 12.00, altså om formiddagen hvor de er mest friske og klar til leg og udfordringer.

 

 

Vi arbejder bevidst med: at styrke børnenes sociale kompetencer.

Det gør vi ved: at dele børnene op i små læringsgrupper, samt at være tydelig som voksen både verbalt og kropsligt.

 

Vi arbejder bevidst med: at lære børnene at vise respekt for naturen og lære dem, hvordan man kan bruge naturen i al slags vejr.

Det gør vi ved: at give børnene positive udendørs oplevelser på legepladsen, i kolonihaven og nærmiljøet. At grupper går på tur for at udforske og lære naturen at kende.

 

Vi vækker ikke børnene når de sover til middag, meget forskning siger at børn ikke har godt af at blive vækket, de bruger deres lur til at restituerer og bearbejde dagens mange indtryg.

 

Som minimum tilbydes i to forældresamtale i barnets vuggestuetid.

About créche in English

Traditioner

Vi har mange traditioner, som er med til at gøre året varieret for børn og voksne.

Læs mere om vores traditioner

Pædagogisk tilgang

Trekanten har fokus på pædagogernes faglighed og professionalisme. 

Læs mere om pædagogisk tilgang

Opskrivning

Vi anbefaler at barnet skrives op straks efter fødslen. Kontakt BC Trekanten på tlf eller mail.

Mail: bctrekanten@bctrekanten.dk

Læs mere om opskrivning af dit barn
About enrolment in English 

Personale

Mød Trekantens personale.


Se personalet
Børnehave
Foto: Malene Ilskov

Børnehave

2 år 10 måneder til 6 år

Børnehavens børn er fordelt i tre familiegrupper i alderen 2,10 år til 6 år. Vi kan derved fokusere vores pædagogik på aldersdifferentieret relationer samt længerevarende pædagogiske processer.  

Læs mere om børnehaven

About Kindergarten in English

Udeliv
Foto: Malene Ilskov

Udeliv

Alle børn er ude hver dag.
Vi har to busser, som giver os mulighed for dagligt at køre børnene ud på tur. Vi råder desuden over en grund, som ligger cirka 15 minutters kørsel fra Trekanten.

Læs mere om udeliv

About the great outdoors in English

Praktiske oplysninger
Foto: Malene Ilskov

Praktiske oplysninger

Åbningstider, ferier, priser og andre infomationer.

 

 

 

 

Praktiske oplysninger

Practical information in English

Billede
Foto: Malene Ilskov
Billede
Foto: Malene Ilskov
Billede
Foto: Malene Ilskov
Billede
Foto: Malene Ilskov
Billede
Foto: Malene Ilskov
Praktisk info
Opskrivning
Pæd. tilgang
 
Vuggestue
Udeliv
Personale
 
Børnehave
Traditioner
Bestyrelsen
 
  Til forsiden
Udskriv siden