Børnecentret Trekanten

Børnehave (2 år 10 måneder - 6 år)

Børnehave (2 år 10 måneder til 6 år)

Børnehavens børn er fordelt i tre familiegrupper. Vi fokuserer på relationsarbejdet i en aldersdifferentieret kontekst. På denne måde kan vi få et langvarigt pædagogisk forhold til børnene og deres forældre, arbejde med børnenes interne relationer til hinanden. Vi vil med forskellige tiltag arbejde på tværs af grupperne. Det kan komme til udtryk, ved at en gruppe af børn fx får en ekstra indsats på det motoriske niveau eller vi kunne lave en sproggruppe mm.  
Vi lægger fortsat vægt på nænsomme sammenhænge mellem stuerne. Blandt andet ved at have faste dage, hvor børnene lærer de voksne og børn på de andre stuer at kende.

 

Vores arbejde tager udgangspunkt i metoden omkring Pædagogisk Idræt, Læs mere her Slides´ne er fra arbejdet med Idrætsinstitutioner på Grønland, men værdierne er de samme.

 

Forældremøder

På alle børnehavestuerne er der et forældremøde om året i børnehaven. Derudover vil der være 2 samtaler i løbet af jeres børnehavetid.

Der kan forekomme flere individuelle samtaler end de to fastlagte hvis der er ønske om dette, enten fra institutionens side eller forældrenes.

 

Organisationen i børnehaveafdelingen

 

Vi har 3 grupper i børnehaveafdelingen: Mælkebøtterne, Valmuerne og Solsikkerne. På hver gruppe er der 3 uddannet pædagoger tilknyttet samt en studerende som stuerne skiftes til at have.

Hver gruppe har sit baserum som kan bruges til fx morgensamlinger, rollelege, det pædagogiske måltid samt andre aktiviteter. Her kan barnet altid finde den trygge ramme.

Vi arbejder dog efter at børnene bliver trygge ved alle rummene samt de tilknyttede voksne.

Vi går efter at få udviklet venskaber på tværs af grupperne. Det gør vi ved at indrette stuerne på forskellig vis med forskelligt legetøj.

Det at kunne tage et valg og sige: "Her vil jeg gerne lege for her er Lego", fremfor at det er rummet / den voksne der definerer valget for barnet. Det ser vi som en stærk følelse af selvværd; det at kunne vælge selv har enorm betydning for udviklingen af barnets selvværd. Tro på at valget er rigtigt og for at se hvad der sker gavner også barnets selvtillid.

Dette arbejde vægter vi blandt andet som en stor del af de værdier, der ligger omkring at gøre børnene klar til deres næste livsfase efter børnehaven.

 

Alle 3 grupper har 2 fastlagte bus-køre-dage om ugen. De faste køredage ligger tirsdag, onsdag og torsdag. Derudover bliver der også bus-ture både mandage og fredage, hvor det kan være blandet grupper eller storgruppen der er på tur.

 

Turene kan være planlagt ud fra det enkelte tema stuen arbejder med, eller hvis det passer ind i planlægningen kan det være en tur til fødselsdag :-)

Så ønsker I besøg på fødselsdagen så kontakt personalet i god tid.

Vi anvender også vores Naturgrund som ligger i Fraugde-Kærby, hvor vi har en lille oase med skov, gynger, bålhytte og bakker.

Vi ønsker også at fremme kulturen, så busserne vil også finde vej til diverse musser såsom Brandts klædefabrik, Zoo, Stige Ø, Hollufgård m. fl.

 

Vi vægter selvhjulpenhed højt, så når tur rygsækken skal pakkes øves rutiner med drikkedunk, skiftetøj og toilet besøg. Dét at modtage en besked og at kunne udføre den uden de store sving-gerninger ;-) er en vigtig del af deres livslange læring.

Der differencieres selvfølgelig efter alder og hvilken positionering den voksne indtager. 

 

Eksempler på aldersdiffenrentieret mål for alle børn:

Vi arbejder med: at fortælle og lytte.
Det gør vi ved: at holde samlinger, nogle gange hele gruppen andre gange i mindre læringsgrupper.

 

Vi arbejder med: at børnene lærer at respektere hinanden og indgå i sociale fællesskaber.
Det gør vi ved: at sørge for en god tone i gruppen, lege regellege samt have fokus på enkelte barns udviklingsniveau gennem vores metodiske tilgang pædagogisk idræt.

 

Vi arbejder med: at børn og voksne lærer hinanden at kende på tværs af grupperne og at børnene får mulighed for at skabe tætte relationer og derved få nye kammerater.
Det gør vi ved: at have fælles udendørsprojekter som er målrettet aldersgruppen.

 

Vi arbejder med: at børnene lærer de normer og rutiner der er omkring buslivet.
Det gør vi ved: at de voksne og de største børn optræder som rollemodeller for de mindre børn. At øve rutiner, når vi er på grunden og fremmede steder.

 

Vi arbejder med: at børnene opøver selvhjulpenhed og ansvar for egne ting og sig selv.
Det gør vi ved: at tage tøj på efter vejret, pakke rygsækken og følge de voksne anvisninger.

 

 

Nedenstående kan være de lidt ældre børn:

Vi arbejder med: at videreudvikle børnenes selvhjulpenhed.
Det gør vi ved: at børnene selv pakker deres rygsæk, når de skal på ture. At børnene selv holder styr på deres ting. At børnene hjælper med praktiske gøremål.

 

Vi arbejder med: at børnene får sansemotoriske udfordringer.
Det gør vi ved: at præsentere børnene for kendte og nye steder med forskellige muligheder for leg og bevægelse.

 

Vi arbejder med: at børnene får mulighed for fordybelse og koncentration og at de motiveres til opmærksomhed og interesse for naturen.
Det gør vi ved: at give børnene tid og plads til at fordybes i egen leg samt forskellige oplevelser efter årstiden og naturens materialer. 

 

Nedenstående kan være de ældste børn:

Vi arbejder med: at give børnene mulighed for at eksperimentere og fordybe sig.
Det gør vi ved: at samle materialer som vi undersøger og arbejder med i mindre læringsmiljøer og ved at igangsætte projekter, hvor vi belyser tingene fra flere sider.

 

Vi arbejder med: at videreudvikle børnenes selvhjulpenhed.
Det gør vi ved: at børnene selv holder styr på deres ting. At børnene hjælper med praktiske gøremål. At børnene lærer personlig hygiejne.

 

Vi arbejder med: trafiksikkerhed.
Det gør vi ved: at gå, når vi skal på ture og øve os i trafikreglerne.

 

Vi arbejder med: at præsentere børnene for vores kultur.
Det gør vi ved: at læse højt for børnene, rime, tegne, synge, danse og lege. At benytte kulturtilbud i byen.

 

Vi arbejder med: at præsentere børnene for tal og skriftsprog.
Det gør vi ved: at vi benytter skriftsproget og tæller sammen med børnene, hvor det er naturligt. 

About kindergarten in English

Traditioner

Vi har mange traditioner, som er med til at gøre året varieret for børn og voksne.

Læs mere om vores traditioner

Pædagogisk tilgang

Trekanten har fokus på pædagogernes faglighed og professionalisme. 

Læs mere om pædagogisk tilgang

Opskrivning

Vi anbefaler at barnet skrives op straks efter fødslen. Kontakt BC Trekanten på tlf eller mail.

Mail: bctrekanten@bctrekanten.dk

Læs mere om opskrivning af dit barn
About enrolment in English 

Personale

Mød Trekantens personale.


Se personalet
Vuggestue
Foto: Malene Ilskov

Vuggestue 

6 - 34 måneder

Vi har 3 grupper i vores vuggestue a 12 børn. Der er tilknyttet 3 uddannet pædagoger til hver stue...

Læs mere om vuggestuen
About créche in English 
Udeliv
Foto: Malene Ilskov

Udeliv

Alle børn er ude hver dag.
Vi har to busser, som giver os mulighed for dagligt at køre børnene ud på tur. Vi råder desuden over en grund, som ligger cirka 15 minutters kørsel fra Trekanten.

Læs mere om udeliv

About the great outdoors in English

Praktiske oplysninger
Foto: Malene Ilskov

Praktiske oplysninger

Åbningstider, ferier, priser og andre infomationer.

 

 

 

 

Praktiske oplysninger

Practical information in English

Billede
Foto: Malene Ilskov
Billede
Foto: Malene Ilskov
Billede
Foto: Malene Ilskov
Billede
Foto: Malene Ilskov
Praktisk info
Opskrivning
Pæd. tilgang
 
Vuggestue
Udeliv
Personale
 
Børnehave
Traditioner
Bestyrelsen
 
  Til forsiden
Udskriv siden